Bạn đang quen vẽ NX trên máy tính của mình với đầy đủ hệ thống phím tắt mà bạn đã cài đặt. Giờ phải chuyển sang vẽ trên máy tính khác hay cài đặt lại phần mềm thì phải tạo lại toàn bộ phím tắt thì chiếm mất nhiều thời gian. C3Zone “mách nước” cho bạn cách sao lưu toàn bộ cài đặt phím tắt thành một file riêng, để bạn có thể sử dụng trên bất cứ máy tính nào.
Bước 1: Mở cửa sổ User Interface Preferences bằng cách:
- Menu/FILE /PREFERENCESUSER INTERFACE
- Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + 2.


Bước 2: Trong cửa sổ User Interface Preferences:
Chọn Roles / New Role để lưu trữ hệ thống phím tắt thành một file có định dạng .MTX.Bước 3: Để cài đặt nhanh hệ thống phím tắt trên một máy tính khác hoặc sau khi cài đặt lại phần mềm NX chỉ việc vào User Interface Preferences:
 Chọn Roles / Load Role và chỉ đến file *MTX của bạn.


Hết.