Trên Mastercam Lathe khi bạn xuất chương trình với lệnh Thread thường là phải sửa lại gần như hoàn toàn các thông số. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách…

Đọc thêm