Hướng dẫn chỉnh điểm xuống dao theo ý muốn trong lập trình gia công Mastercam
Entry Point For Pocket & Contour Toolpath (tạo điểm xuống dao tùy ý trong chu trình gia công)

Khi lập trình gia công, trong một số trường hợp ta cần phải tạo một điểm xuống dao theo ý muốn của mình (Ví dụ như cần xuống dao tại vị trí lỗ đã khoan sẵn trước đó để gia công hốc kín, xuống dao phía ngoài phôi để tránh va chạm...). Trong mastercam, các điểm xuống dao (diểm vào dao) này được gọi là Entry Point.
Dưới đây là cách tạo các Entry Point cho đường chạy dao, áp dụng cho cả gia công hốc (Pocket các loại - Standard, Open, Facing) và gia công biên dạng (Contour các kiểu - 2D, 3D, chamfer...).

Để tạo Entry Point, khi chọn chain để gia công bạn chỉ việc chọn thêm các Point (điểm) bạn muốn dùng làmEntry Point
Lưu ý:

- Với các đường chạy dao gia công pocket, ta chỉ việc chọn các chain cần gia công và các điểm để làm Entry Point, thứ tự sắp xếp các chain và các point này không quan trọng, Mastercam sẽ tự động tính toán khoảng cách và chọ điểm gần nhất với pocket làm entry point cho pocket đó.

- Với các đường chạy dao contour thì khó khăn hơn, sau khi chọn các chain để định nghĩa các biên dạng cần gia công và các point để làm entry point, bạn phải sắp xếp theo thứ tự, entry point của chain nào thì phải đưa lên phía trên chain đó (như trong video). Nếu không Mastercam sẽ không hiểu. Và nếu muốn sử dụng entry point cho đường chạy dao contour thì trong mục Lead in/ Lead Out, bạn phải check vào ô " Use entry Point " và có thể check thêm vào ô "Use Exit Point" nếu muốn nhấc dao tại điểm đó sau khi gia công.
By : Giang The Tool