Xuất Code ra nhiều gốc tọa độ với chiến lược TRANSFORM
Cách xuất Code ra nhiều gốc tọa độ cho nhiều dao khác nhau ,với việc thực hiện chiến lược Transform trong Mastercam
Bước 1 : Bạn thực hiện 2 hay nhiều chiến lược gia công và sử dụng nhiều dao khác nhau để hoàn thành 1 chi tiết , ở bài hướng dẫn này là 2 chiến lược Contour với 2 dao khác nhau .
Bước 2 : chọn Transform trong toolpath và thực hiện như hình 
Ở ví dụ này tôi khai báo số lượng Translate  X=2 và Y=2 , khoảng cách khai báo tương đối X=0  và Y= 0 vì việc khai báo khoảng cách ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc khi xuất CODE G54 ,G55 ,G56 ,.. các tọa độ sẽ bị cộng thêm vào đúng bằng khoảng cách trên theo phương X và Y  , nên ta phải khai báo X=0 , Y=0 để chương trình cho các gốc tọa độ G55 ,G56 ,... ko bị ảnh hưởng và việc mô phỏng trên Mastercam sẽ lặp đi lặp lại tại 1 vị trí 
OK , kết quả ta được như sau 
Để ý trên thanh quản lý TOOLPATHS ta thấy hiện tượng 2 chiến lược đầu bị khóa lại ( POSTING OFF ) nó sẽ ko dc xuất CODE và khi mô phỏng ta thấy sau khi con dao 1 chạy lần lượt cho tất cả các chi tiết sau đó mới thay dao 2 và phay lần lượt tiếp theo 
Trường hợp này hạn chế việc thay dao như vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc chạy hoàn thiện hết 1 chi tiết bằng tất cả các dao rồi mới chạy qua chi tiết khác 
Khi xuất CODE kết quả ta được như sau :
Chúc bạn thành công