Cách lấy lệnh Blend General trong Creo 2.0 , Creo 3.0
Ở phiên bản Creo 2.0 , Creo 3.0 thì lệnh General Blend (hay còn gọi Blend General ) đã bị ẩn khỏi thanh Menu vì vậy để muốn thực hiện lệnh này các bạn cần phải lấy nó ra với các thao tác thực hiện như sau :
1. Vào FILE > OPTIONS > xuất hiện cửa sổ PTC Creo Parametric options > chọn Configuration Edditor
2.Chọn Find > nhập chữ enable_obsoleted_features > chọn Yes > Add/Change > OK 
3. Sau bước trên thì các lệnh ẩn đã được kích hoạt , nhưng bạn vẫn chưa thấy được các Ribbon lệnh của nó , để lấy ribbon lệnh ra Menu cần thực hiện thêm các bước  . 
Chọn Customize Ribbon > General Blend >New Group >Add >OK 
4.Như vậy lệnh General Blend đã được lấy ra trên Tab Model 
Ngoài ra bạn vẫn có thể lấy 1 số lệnh ẩn khác theo phương pháp này .
Chúc bạn thành công