Sau một quãng thời gian chờ đợi, phiên bản Mastercam 2019 đã ra đời. Phiên bản 2019 có những bước cải tiến vượt trội so phiên bản trước. Bài viết xin giới thiệu một số cải tiến trên phiên bản mới này, mời các bạn tham khảo:

Advanced Toolpath Display
Mastercam 2019 cho phép hiển thị đường chạy dao với nhiều màu khác nhau, tùy vào kiểu chuyển động. Hình dưới đây cho thấy một chi tiết kèm với Dynamic Optirough toolpath khi chức năng Advanced Toolpath Display đã bật. Chức năng này không khả dụng với Wire Toolpaths.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Bạn có thể gán màu cho đường chạy dao bằng cách truy cập vào hộp thoại Advanced Display như hình dưới đây:
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Bạn cũng có thể thay đổi bề dày đường nét, kiểu đường nét của đường chạy dao. Với Drill Toolpath, bạn có thể gán màu, kiểu màu và bề rộng nét của đường kính dao.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Bạn có thể bật tắt chức năng hiển thị từ Toolpath Manager.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

New Model Chamfer Toolpath
Đây là một toolpath mới cho gia công 2D. Toolpath Model Chamfer cho phép bạn chamfer an toàn trên Solid Model. Dưới đây là yêu cầu khi sử dụng loại toolpath này:
  • Chỉ hổ trợ Chamfer tool.
  • Chain Geometry phải là các cạnh hoặc mặt của khối solid.
  • Avoidance Model phải là Surface, Solid và Meshes.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D
Sau khi chọn Chain Geometry, bạn sẽ phải thiết lập vài thông số để kiểm soát toolpath, bạn có thể thiết lập Side Clearance (khoảng hở an toàn mặt hông dao) đối với Solid Model. Tùy chọn này được thiết lập ở trang Toolpath.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D
Trên trang Cut Parameter, bạn có thể thiết lập bề rộng Chamfer width. Sử dụng Top offset để xác định khoảng cách từ vị trí có đường kính lớn nhất của cạnh dao chamfer đến mặt phôi, hoặc sử dụng Bottom offset để xác định khoảng cách từ đỉnh tool đến cạnh đáy của Chamfer.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D
Bạn có thể chọn lệnh Model Chamfer từ Mill Toolpath.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Bạn có thể xem video dưới đây để hiểu rõ về lệnh này

2D Mill Enhancements – Maintain sharp corners
Một tùy chọn mới, Maintain sharp corners trên trang Cut parameters – 2D contour toolpath và Pocket toolpaths, cho phép bạn bo cung đường chạy dao và góc nhọn của chi tiết. Tùy chọn này chỉ tác dụng khi bạn sử dụng lượng dư gia công Stock to leave on walls.
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D
Mời các bạn xem video dưới đây để biết thêm về chức năng này.