Là một addon trong Mastercam không giống như một số addon khác được cung cấp bởi CNC software, Moldplus, SA tạo nên sự khác biệt với các addon khác nhờ cung cấp các giải pháp tiết kiệm tiền để giúp cho việc rút ngắn thời gian sản xuất.


Một số tính năng khác của Moldplus bao gồm automatic moldlocks,surface edge extension tools, 2D and 3D edge creation tools, complex surface trimming, and automatic drafting layout. Đối tượng hình học được chèn vào có thể cô lập,cắt hoặc rotate sẵn sàn cho việc gia công.
Core and Cavity Separation (SolidSEP): Tách core và Cavity
5 axis toolkit:  Hổ trợ các công cụ phục vụ việc tạo đối tượng hình học cho gia công từ 3-5 trục.
Fixture Design: Hổ trợ thiết kết đồ gá.
Electrode Maker: Hổ trợ tạo điện cực.
Stl utilizes: Cho phép làm việc trực tiếp với dữ liệu STL, bạn có thể chia file thành các file nhỏ.
Solid Sep: Cho phép tách Core và Cavity từ các bề mặt của sản phẩm.
Draft Angle: tự động xác định và chia các bề mặt nằm trong giới hạn Max/min của góc thoát khuôn.
PartSurf: Hổ trợ tạo mặt phân khuôn.
Views: Hổ trợ xuất bản vẽ theo các tiêu chuẩn ANSI, ISO… đối với các dạng đối tượng Surface và Wireframe.
Edges: Tự động tạo các cạnh biên của các bề mặt phức hợp. Các cạnh có thể được chiếu lên mặt phẳng 2D để dung làm đường giới hạn vùng gia công.
Drill Centers: Tự động tạo tâm hoặc cung tròn xác định tâm lỗ khoan từ  mô hình solid.
Partlines: Tạo các đường Curves phân khuôn trên các mặt phức tạp, có thể được dung để xác định các vùng dốc và shallow.
Mold Lock: Tự động tạo các ngàm trượt định vị khuôn.
Cut and Slice: Cắt xén mặt dựa trên các đối tượng mặt đường giới hạn.
Stock electrode: Hổ trợ tạo phôi tách điện cực.

Nguồn: CAMMECH