TẠO BIÊN DẠNG CHUẨN CHO THÉP V TRÊN MODUL WELDMENT CỦA PHẦN MỀM SOLIDWORKS

Thư viện thép hình trên solidworks chỉ cho ba tùy chọn về kích thước vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo biên dạng chuẩn cho thép V đa dạng về kích thước

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo File Part mới, chọn mặt Front Plan và vẽ Sketch như hình dưới, tiếp theo chọn OK để đóng Sketch.


Bước 2: Trên Model Tree kích chọn Annotation/Show Feature Dimentions để hiện kích thước chuẩn.


Bước 3:Tạo kích thước cấu hình cho nhiều loại thép V khác nhau.
Kích phải chuột vào kích thước 25 và chọn Configure Dimention.

Xuất hiện hợp thoại Modify Configuration.

Bước 4: Muốn thêm kích thước góc (r) hay bề dày (t) ta lần lượt kích đúp vào kích thước 2mm và 3mm và đặt tên ở cột Configuration Name.

Bước 5: Lần lượt nhập thêm kích thước của chuẩn thép V muốn tạo vào hộp thoại trên sau đó chọn Apply và Ok.


*Trên cây thư mục ta chọn tab Configuration Manager  được danh sách các cấu hình đã tạo.


Bước 6: Chọn File/Save As/Save As Type/Lib Feat Part sau đó lưu vào thư mục có đường dẫn sau
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\weldment profiles\thep-vBước 7: Mở lại file biên dạng vừa vẽ(*.sldlfp), kích chuột phải vào Sketch1 khi xuất hiện hộp thoại chọn Add To LibraryChúc các bạn thành công!