MẪU MANIA® TRONG 19 NĂM QUA

    Hàng năm SOLIDWORKS tổ chức một trong những hội nghị kỹ thuật lớn nhất thế giới, SOLIDWORKS World. Kể từ SOLIDWORKS World 2000, Mô hình Mania® đã thu hút nhiều kỹ sư muốn thể hiện kỹ năng SOLIDWORKS của mình. Mô hình Mania® là một thách thức thiết kế về cả thời gian và độ chính xác. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp bản vẽ của mẫu Mania trong vòng 19 năm qua.


    
   Thử thách về Model Mania® được chia làm 2 phần:
  • Phần 1: Từ bản vẽ 2D, bạn tạo ra chi tiết 3D trên Solidworks một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
  • Phần 2: Bạn được cung cấp "bản vẽ 2D sửa đổi" của bản vẽ trên. Tương tự phần 1, bạn phải thực hiện thay đổi thiết kế nhanh nhất, chính xác nhất và chạy mô phỏng để xác định ra hệ số an toàn.
 Sau đây là bản vẽ của Model Mania® trong suốt 19 năm qua:

Model Mania 2000
      Bản vẽ 1:

      Bản vẽ 2:
 Model Mania 2001
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
 Model Mania 2002
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
 Model Mania 2003
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2004
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2005
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2006
      Bản vẽ 1:
       Bản vẽ 2:
  Model Mania 2007
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2008
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2009
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
  Model Mania 2010
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2011
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2012
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2013
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2014
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2015
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2016
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2017
      Bản vẽ 1:
        Bản vẽ 2:
   Model Mania 2018
      Bản vẽ 1:
       Bản vẽ 2:
Nguồn: SOLIDWORKS.