Với người dùng đã quen phần mềm Artcam pro 9.1 thì sự xuất hiện của phiên bản Artcam 2017 có một số sự thay đổi về giao diện và tính năng mới giúp thao tác dễ dàng và nhanh hơn.

- Từ phiên bản 2017 trở đi thì ArtCam chính thức gia nhập vào các dòng sản phẩm của công ty Autodesk và đổi tên từ Delcam ArtCam sang Autodesk ArtCam.
- Các phiên bản trước đây của ArtCam như ArtCam Pro ,ArtCam Jewelsmith,Artcam Express và ArtCam Insignia từ phiên 2015 đổ lại sẽ không được hỗ trợ bởi Autodesk ArtCam (các file lưu lại với đuôi .art của các phiên bản cũ sẽ không tương thích).
- Các phiên bản bao gồm:
  •             Artcam Free  :Miễn phí nhưng hạn chế về tính năng(không tạo được relief).
  •             ArtCam Standard : trả phí theo tháng   
  •             ArtCam Premium :trả phí theo tháng.

 Những đổi mới trong Autodesk Artcam:

-Icon – Biểu tượng khởi động
-Giao diện ban đầu
Menu Window có mục Toolbars and Docking Window mới cho phép  hiển thị từng nhóm toolbar (vd:File,Model,Vector).Cho phép tùy ý kéo thả(Docking).
Phiên bản 2017 có thêm vào toolbar Gem Tools có khả năng là để thay thế cho JewelSmith.
khi tạo file mới

-Thêm vào đó Môi trường làm việc (Layout), có thể thay đổi được trong Window>Layout,bao gồm
+Standard:
Advanced 
+Classic (giao diện của phiên bản Pro 9.1)
Ngoài việc thay đổi giao diện sử dụng đẹp hơn , Artcam 2017 còn có thêm công cụ 3D Printing giúp người dùng có thể xuất chương trình 3D Print trực tiếp mà ko cần phải sử dụng thêm phần mềm Print 3D khác