Hướng dẫn tạo Layer trong Creo Parametric
Như chúng ta đã biết trong bất kì phần mềm thiết kế 3D nào việc tạo Layer là việc khá quan trọng vì nó giúp quản lí việc thiết kế cũng như quản lí các phần tử của chi tiết một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Chẳng hạn như trong một chi tiết có hàng trăm phần tử Round việc tìm chúng để hiệu chỉnh sẽ rất mất thời gian nhưng thông qua việc tạo Layer sẽ giúp chúng ta quản lí chúng một cách dễ dàng nhất. Chúng ta sẽ làm một ví dụ sau để hiểu rõ hơn về nó nhé.
1. Đầu tiên các bạn một khối Extrude như sau (kích thước không quá quan trọng):
                                                
2. Tiếp đến các bạn tạo các phần tử Round và Chamfer như hình sau:
                                                 
3. Tiếp đến các bạn sẽ tạo Layer để quản lí các phàn tử như Round hoặc Chamfer. Các bạn làm theo các bước sau:
                            
Tại thanh Layer Tree các bạn Right Click và chọn New Layer xuất hiện bảng sau:
                                 
Tại bảng này mục Name chúng ta đặt tên là Round. Tiếp đến các bạn chọn vào mục Rules và làm theo hướng dẫn sau:
                               
                        
Bây giờ các bạn thấy tại thanh Layer Tree xuất hiện 1 Layer Round chúng ta vừa tạo ra
              
Các bạn thấy bây giờ Layer Round có 5 phần tử Round được gom chung về để quản lí.
4. Tương tự với Chamfer các bạn cũng làm như vậy. Chúc các bạn thành công
Vũ Thiên Chương - Trung tâm Cammech