Khi lập trình gia công cho máy tiện CNC bằng phần mềm Mastercam, thì phần mềm mặc định xuất chương trình ra giá trị của Z là giá trị âm. Nhưng nếu các bạn muốn giá trị của Z ngược lại, giá trị dương thì các bạn có thể làm theo các bước sau đây để phần mềm khi xuất chương trình, xuất ra đúng như ta mong muốn mà không phải lọ mọ sửa lại code bằng tay.
Các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.
 
Chúc các bạn thành công !