Gia công trục vít với Axis substitution: Thay thế trục.
Ví dụ: Nếu bạn muốn gia công một trục vít với bước xoắn là pi,với số chu kì xoắn ốc là 2.,đường kính của trục là 40mm,chiều dài trục là 100mm.Bạn có thể làm được điều này bằng cách thực hiện chức năng Axis Sutitution của Parameter.Tuy nhiên để thực hiện được điều này bạn phải nắm một số yêu cầu,sự tương quan khi thay thế trục,nhiều trường hợp khi thực hiện gia công 4 trục cho chi tiết,nhưng lại được thực hiện trước tiên là gia công 2D (3axis) sau đó mới thực hiện thay thế trục.Ví dụ sau là một phương pháp gia công trục vít bằng chức năng Axis subtitution.
Trước tiên bạn phải tính chiều dài của đường xoắn ốc là bao nhiêu. =PixNxD=3.141592653x2x40=251.32741228718345907701147066236.
Dựng chiều dài trục.
Axis Substitution
Dựng chiều dài xoắn ốc theo phương Y
Axis Substitution
Dựng đường chéo chỉ hướng xoắn và xoá các đường sử dụng trước đó để tạo contour
Axis Substitution
Tiến hành chọn máy và 2d contour toolpath.
Axis Substitution
Tiến hành chọn máy và 2d contour toolpath.
Axis Substitution
Chaining chọn vào coutour đã dựng
Axis Substitution
Chọn dao có thể lấy đường kính dao bằng kích thước rãnh xoắn.
Axis Substitution
Nhập các thông số tương ứng
Axis Substitution
Axis Substitution
Axis Substitution

Ok và Backplot đường chạy dao
Axis Substitution
Vào parameter chọn và nhập các thông số như hình
Axis Substitution
Ok kết thúc và Generate đường chạy dao lại,kiểm tra
Axis Substitution
Backplot lại lần nữa
Axis Substitution
Verify
Axis Substitution
NGUYỄN MINH HIẾU - TRUNG TÂM CAMMECH