Hướng dẫn chỉnh cách xuống dao theo kiểu Ramp và Helix trong lập trình gia công với CREO 3.0
Điểm mới trong lập trình gia công với CREO 3.0 
ĐIều chỉnh xuống dao với góc nghiêng Ramp đã được khai báo trong mục ENTRY/EXIT MOTION , ví dụ RAMP ANGLE = 5 , nhưng khi chạy mô phỏng vẫn không có sự thay đổi như hình 
 
Để việc xuống dao theo kiểu RAMP có tác dụng , bạn cần phải khai báo thêm thông tin cho mục CUT_ENTRY_EXT = RAMP , như trên hình 
 
Tương tự trong mục CUT_ENTRY_EXT này cũng có các kiểu vào dao khác nhau và bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn nếu bạn đồng thời khai báo các thông số kỹ thuật tương ứng với nó , ví dụ như HELIX 
Chúc bạn thành công ,