Volume helical sweep là quét một đối tượng 3D theo quỷ đạo xoắn ốc. đối tượng 3D sẽ loại bỏ đi phần vật liệu dọc theo quỷ đạo mà nó đi qua.

Các bước thực hiện để tạo một volume helical sweep.

Bước 1:
Tạo một khối trụ có đường kính bất kỳ sau đó chọn volume helical sweep
Bước 2:
Dùng lệnh line và centerline để tạo biên dạng lò xo, chọn ok để kết thúc việc tạo biên dạng lò xo
Bước 3:
Chọn section > create để tạo đối tượng 3D biên dạng như hình dưới
Tùy chình pitch value để điều chình bước xoắn, có thể chọn chiều xoắn cùng hay ngược chiều kim đồng hồ.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!