Khi lập trình gia công cho máy tiện CNC bằng phần mềm Mastercam, thì phần mềm mặc định xuất chương trình ra giá trị của X là giá trị dương. Nhưng nếu các bạn muốn giá trị của X ngược lại, giá trị âm thì các bạn có thể làm theo các bước sau đây để phần mềm khi xuất chương trình, xuất ra đúng như ta mong muốn mà không phải lọ mọ sửa lại code bằng tay.
    Khi lập trình gia công cho máy tiện CNC bằng phần mềm Mastercam, thì phần mềm mặc định xuất chương trình ra giá trị của X là giá trị dương. Nhưng nếu các bạn muốn giá trị của X ngược lại, giá trị âm thì các bạn có thể làm theo các bước sau đây để phần mềm khi xuất chương trình, xuất ra đúng như ta mong muốn mà không phải lọ mọ sửa lại code bằng tay.
Ví dụ tôi gia công chi tiết có biên dạng như hình 1.
Output X- in Mastercam Lathe
Hình 1
Mặc định khi xuất gcode phần mềm sẽ xuất ra chương trình có giá trị X dương như hình 2.
hoc mastercam
Hình 2
Các bạn di chuyển chuột vào thanh File trong cửa sổ Operation Manager, sau đó phần mềm xuất hiện cửa sổMachine Group Properties, ta click chuột trái vào dấu chấm cảm như hình 3.
mastercam x9
Hình 3
Phần mềm xuất hiện cửa sổ Machine Definotion Manager - Machine Group -1. Trong cửa sổ này chúng ta có thể thiết lập cấu hình máy CNC của chúng ta cần xuất gcode, trong giới hạn bài này tôi chỉ hướng dẩn để các bạn thiết lập lại cấu hình của máy chạy theo X âm, nghĩa là khi bàn dao di chuyển xa tâm phôi thì là X âm.
Trong cửa sổ này các bạn click chuột phải vào thanh Lathe Upper Turret X Axis sau đó chọn thanhProperties... như hình 4. Phần mềm hiện ra cửa sổ Machine Component Manager - Linear Axis như hình 5.
mastercam online
Hình 4
tu hoc mastercam
Hình 5
Các click chuột vào đoạn thẳng bên -Y trong vùng khoanh đỏ để phần màu đỏ chuyển về bên -Y như hình 6 thay gì đỏ bên +Y như hình 5.
hoc mastercam o dau
Hình 6
Sau đó OK để thoát ra khỏi cửa sổ này. Chúng ta xuất lại gcode và có kết quả như hình 7, giá trị X đã là giá trị âm như ta mong muốn.
hoc mastercam o dau uy tin
Hình 7
học mastercam o dau
Kết Quả
Chúc các bạn thành công các bạn có thể tải về file của tôi đã làm tại đây.
TRUNG TÂM CAMMECH