Hướng Dẫn Tạo Mới Dao Tiện Trong Mastercam         
    Tạo mới Level với tên là ‘Custom Tool’. Và chọn nó là level chính bằng cách kích chọn vào nó (nút V màu xanh như hình dưới).

Vẽ biên dạng của con dao tiện bạn muốn tạo. Và phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
  •  Đầu insert dao phải nằm ở vị trí gốc tọa độ X0,Y0.
  •  Dao tiện phải vẽ bằng 2 đường chains kín với 2 màu khác nhau.
  •  Một chain là biên dạng cán dao và 1 chain là biên dạng của insert.
  •  Các đường chains phải là biên dạng kín, ko được trùng hoặc đè lên nhau.

Tiếp theo bạn vào  Turning  và chọn  Lathe Tool Manager

Kích chuột phải vào vùng trắng của Tool Manager và chọn Create new tool.

Tiếp đến chọn loại dao là Custom.

Chọn tab Geometry và lựa chọn hướng cắt và hướng nhấn dao ở trên mặt phẳng Top (Geometric Tool Orientation in TOP Plane) và trên đài dao Tool Orientation in Turret đúng với con dao tiện mà muốn tạo. Tiếp đến chọn Level, điền số level chưa biên dạng dao đã vẽ, như hình dưới.

Ở tab Tool Type chọn loại dao (General Turning / Threading / Grooving/Parting / Boring bar / Drill/Tap/Reamer)

 Ở tab Parameters thì chúng ta khai báo số thứ dao, chế độ cắt, tên dao. Và lưu nó vào thư viên bằng cách chọn  Save To Library.

Chọn thư viên để lưu dao vào.

Cuối cùng chọn OK    
Như thế là bạn đã tạo thành công con dao tiện theo ý mình. 
Chúc các bạn thành công!
Doãn Hùng - doanhung.hust@gmail.com