Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SIN biến thiên từ -1 đến 1
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SIN biến thiên từ -1 đến 1, Hàm biến thiên trên Creo và kết hợp nó với hàm Trajpar…(các bạn có thể xem lại ở bài trước)
Ta thực hiện một ví dụ tạo khối sweep biến thiên theo 2 phương trình:
Bước 1: Tạo đường dẫn cho khối sweep
Bước 2:chọn sketch vừa vẽ làm dường origin, chọn (variable section sweep). Vẽ biên dạng khối sweep là hình chữ nhật 30x50, chọn tool trên thanh tabs > chọn relations
Bước 3: Khi xuất hiện cửa sổ relations ta nhập 2 phương trình
          +sd4=30+trajpar*50
          +sd3=50+10*sin(trajpar*360*5)
Kết quả ta được biên dạng như hình sau
Chúc các bạn thành công!